Szkoły policealne w Polsce

Województwa Szkoły policealne dolnośląskie Szkoły policealne kujawsko-pomorskie Szkoły policealne lubelskie Szkoły policealne lubuskie Szkoły policealne łódzkie Szkoły policealne małopolskie Szkoły policealne mazowieckie Szkoły policealne opolskie Szkoły policealne podkarpackie Szkoły policealne podlaskie Szkoły policealne pomorskie Szkoły policealne śląskie Szkoły policealne świętokrzyskie Szkoły policealne warmińsko-mazurskie Szkoły policealne wielkopolskie Szkoły policealne zachodniopomorskie
Technik rachunkowości
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia rachunkowości; 2) rozliczania danin publicznych; 3) rozliczania wynagrodzeń; 4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS; 5) prowadzania analizy finansowej.
Protetyk słuchu
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie protetyk słuchu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci; 2) analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania; 3) dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie; 4) sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych; 5) prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.
Technik dentystyczny
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik dentystyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę; 2) wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę; 3) naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy; 4) obsługiwania nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej.
zak_220.jpg
Viessmann-220_1.gif

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności